Saturday, January 28, 2023
HomeGüneyآقای مهران مدیری، نامه‌ی با احساستان را خواندم و خیلی متاثر شدم...

آقای مهران مدیری، نامه‌ی با احساستان را خواندم و خیلی متاثر شدم – شریفه جعفری

Author

Date

Category

آقای مدیری ، خیلی مهربانید، آنقدر مهربانید که ملتی را با هویتش فدای سه خاطی می کنید ، ملتی را محکوم اشخاصی را مظلوم می خوانید ، چقدر دلسوزانه نوشتید ، شما که این قدر مهربانید آیا هرگز دلی را تصور کرده اید که از درد زبان مادریش ، مادریش یعنی احساسات آمیخته با خون و استخوانش ، کباب شده است ؟

اصلا می دانی درد زبان مادری داشتن چه طعمی دارد ؟ آیا فرزند شما تا به حال از معلمی به خاطر داشتن لهجه و یا بلد نبودن کلمه ای که از شما یا مادرش نشنیده است و باید در مدرسه آن را درست معنی و درست تلفظ کند ، سیلی خورده است ؟، اصلا به خاطر زبانش مسخره شده است ؟ اصلا کسی از شما پرسیده است چرا قاشق می نویسید ولی غاشغ می گویید ، ولی وقتی بچه های ما قاشق تلفظ می کنند برایش می خندید ، خدا قاضی ، کدام یک درست تلفظ کرده است ؟؟؟ فرزند شما در دانشگاه از ترس اینکه لهجه اش را مسخره کنند با وجود بهترین بودن فرصت دادن کنفرانس را از داست داده است،؟ اصلا می توانی تصور کنی نوه با مادر بزرگ و پدربزرگ نتواند راحت صحبت کند چقدر دردناک است| و چه عواقبی دارد ؟ صادقانه می پرسم اگر در آن برنامه فتیله جای شخصیتها و رل ها عوض می شد اهانت ها به جای ترک ها فارس ها را مورد هدف قرار می داد باز دلت برای فتیله ای های مهربان کباب می شد ؟ مگر چه قدر دورید از ما یعنی از جامعه آزربایجان که همه ی درد ملت را در همین برنامه خلاصه می کنی ، نکند اصلا از وجود دریاچه اورمیه رگ زندگی میلیونها انسان بی خبری ؟ نکند اصلا خبر نداری در قره داغ آزربایجان زلزله ای وحشتناک به وقوع پیوست و هنوز آنها در زیر باد و باران در چادر زندگی می کنند ؟؟ شما شخصی به نام سعید متین پور را می شناسی ، بهترین سالهای عمرش را در زندان گذراند ، دکتر لطیف حسنی و دوستانش ، عباس لسانی و بسیاری از جوانان باشعور آذربایجان که امروز در زندانها به سر می برند را می شناسی ؟ یا زندانیان سیاسی فقط فارسها و یا اصلاح طلبان می توانند باشند و ایرانی باشند ؟؟ آقای مدیری شما دیگر چرا؟ شما که با برنامه های انتقادی تان خود را در میان مردم روشنفکر جا زده اید چرا ؟ مگر از قوانین صدا و سیمای جمهور ی اسلامی بی خبرید ؟ مگر نمی دانید همه برنامه های صدا و سیما باید از چندین فیلتر بگذرد تا به مرحله ی پخش برسد ، برنامه زنده قبل از اجرا نیز متن اصلی که توسط نویسنده آماده شده است ابتدا باید از فیلتر حراست و نهایت با امضای مدیر پخش توسط مدیر برنامه به اجرا گذاشته می شود ، چطور شما دست به عوامفریبی و منحرف کردن افکار مردم می زنید ؟؟ البته همه ما می دانیم شما صوفیهای ابن الوقت ،در این فرصت هم برای خود در صدا و سیمای ایران که نطفه اش با ریا کاری و فیلم بازی بسته شده است جایتان را گشادتر می کنید و هم احساسات ضد ترکی تان را از بطن وجودی تان بروز می دهید . آقای مهران مدیری تاریخ مصرف اینگونه رند بازی ها به پایان رسیده است ، شما با این اعمالتان یعنی با محکوم کردن ملتی به بهانه دفاع از سه خدمتگذار خاطی خودتان رادر چشم ملت ترک خراب و بی مصرف کرده اید ، بهتر است دخالت نکنید در اموری که به شما مربوط نیست یعنی درد، درد زبان مادری شما نیست درد هزاران معترض آزربایجانی است که امروز شما آنها را به هیچ می انگارید /. فراموش نکنید که ملت هوشیاراند .

شریفه جعفری

هانوفر- آلمان ۱۳-۱۱-۲۰۱۵

گوناز قایناق: گون آز

Recent posts

Recent comments