Monday, March 20, 2023
HomeUncategorizedچقدر به صداقت خبر تدریس ترکی در مدارس اعتماد کنیم ؟ -...

چقدر به صداقت خبر تدریس ترکی در مدارس اعتماد کنیم ؟ – حسن راشدی

Author

Date

Category

متاسفانه ما اعتمادمان نسبت به دولت سلب شده است، بنا به اخبار منتشر شده در رادیو تلویزیونها، رسانه های گروهی، مطبوعات و شبکه های اجتماعی از قول ریاست جمهوری آقای روحانی و معاون ایشان در امور اقوام  آقای یونسی ، قرار است زبان و ادبیات تُرکی و کردی در مدارس تدریس شود .

 حتی خبر تدریس زبان و ادبیات تُرکی در مدارس در سال تحصیلی جدید ( ۱۳۹۵- ۱۳۹۶) درست و از روی صداقت هم باشد متاسفانه به آن اعتمادی نمی کنیم مگر اینکه دیده شود در این زمینه کارهایی انجام شده و یا در حال انجام است .  برای شروع سال تحصیلی جدید اندکی بیش از سه ماه باقی است ، در مورد آماده بودن و یا نبودن کتاب درسی زبان کردی برای تدریس در سال تحصیلی جدید چیزی نمی دانیم و اطلاعی از آن نداریم، لذا نمی توانیم در این مورد اظهار نظری بکنیم ، اما در مورد تدریس زبان تُرکی در مدارس  از آقای یونسی می پرسیم:

1- آیا برای تدریس زبان و ادبیات ترکی در مدارس برای سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ ، کتاب درسی و کمک درسی تالیف و تدوین شده و آماده تدریس است؟

2- آیا برای تدریس زبان ترکی برای دانش آموزان ، معلم‌هایی که قرار است این مواد را تدریس کنند دوره آموزش کوتاه مدت طرز تدریس را دیده اند و یا برای این آموزش در تابستان امسال برنامه ریزی شده است؟

3- برای تدریس تُرکی در مدارس کتابهایی چاپ شده است ؟ اگر شده چرا تا به حال ما خبری از آن نشنیده ایم ؟

4اگر کتابهایی برای تدریس ترکی در مدارس تالیف و چاپ شده متن کتابها را چه کسانی نوشته اند، آنهایی که در این زمینه صاحب تالیف ، قلم و نظرند و یا کسان دیگر ؟

5- اگر این کتابها را صاحب نظران تالیف کرده اند چرا تا به حال ما خبری از این مسئله نشنیده ایم ؟

6- چرا اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی  و تدریس زبان ترکی سه سال بعد از انتخاب شدن آقای روحانی و یک سال مانده به انتخابات جدید برای ریاست جمهوری، به یاد آقای روحانی و معاون اقوام وی آقای یونسی افتاده است؟

7- ما فرض را بر صداقت گفتار آقای روحانی و یونسی میگذاریم  آیا در مدت ۳ ماه مانده به شروع سال تحصیلی جدید این کار شدنی است و یا باز قول و وعده تدریس ترکی و کردی به بعد انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده محول می شود ؟!

8- آیا ایجاد “فرهنگستان زبان تُرکی ” که آقای روحانی در زمان انتخابات قولش را داده بود اجرا شد ؟ آیا آن چیزی که به جای فرهنگستان زبان ترکی  و باصطلاح عامیانه ” جهت خالی نبودن عریضه ” در تبریز ایجاد شده تا به حال کاری در زمینه زبان تُرکی و فرهنگ مردم آذربایجان انجام داده است ؟  

9- آیا اعضاء باصطلاح این فرهنگستان جدید در تبریز را آنهایی که خواستار ایجاد ” فرهنگستان زبان ترکی ” بودند و آقای روحانی هم بر اساس این خواسته‌ها  قول ایجاد آنرا داده بود به جز یک نفرشان ، کسی می شناسد؟ اصلا این اعضاء تا به حال تالیفاتی به زبان ترکی  و یا در زمینه زبان ترکی داشته اند که به این مسئولیت انتصاب شده اند ؟

Recent posts

Recent comments