Monday, March 27, 2023

Author

Date

Category

تجاوز جنسی، سلاح جنگی عليه زنان در سودان

دولت سودان برای مقابله با دو گروه مسلح اپوزيسيون که در فوريه و آوريل ۲۰۰۳ اعلام موجوديت کردند به بسيجيان کوچ‎نشين دستور داده است تا به روستاهای دارفور (غرب سودان) حمله کنند. تجاوزگران مردان را می‎کشند، به زنان تجاوز می‎کنند و روستاييان را وادار به مهاجرت می‎نمايند. آنان همچنين خانه‎ها را آتش می‎زنند و محصولات کشاورزی و دام‎ها را که منبع اصلی درآمد روستاييان هستند، می‎ربايند. نيروهای دولتی از بسيجيان جنجويد که از اين پس همگی يونيوفورم نظامی می‎پوشند، حمايت به عمل می‎آورند و آنان را ياری می‎کنند.

حملات بسيجيان تحت حمايت دولت سودان تاکنون ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر را وادار به جابه‎جايی کرده است. يک ميليون آنان در داخل مرزها وادار به ترک خانه و کاشانه و روستاهای خود شده‎اند. آنان مجبور شدند به شهرها و روستاهای بزرگ دارفور بروند. به هزاران زن تجاوز شده، ۳۰ هزار نفر کشته شدند و ۱۷۰ هزار نفر به کشور چاد پناهنده شدند.

در ماه مه ۲۰۰۴، هيئتی از عفو بين‎الملل به چاد رفت تا اطلاعات بيش‎تری از تجاوز عليه زنان در دارفور به دست آورد.

عفو بين‎الملل توانست شهادت‎های فراوانی را به همراه نام ۲۵۰ زنی که مورد تجاوز قرار گرفتند، به دست آورد. اين شهادت‎ها به همراه گزارش‎های سازمان ملل متحد و روزنامه‎نگاران مستقل و سازمان‎های غيردولتی نشان می‎دهند که بدون‎شک تجاوز و ديگر خشونت‎های جنسی عليه زنان به شدت در دارفور انجام می‎شوند.

چند زن پناهجوی سودانی به عفو بين‎الملل گفتند:«به دست‎کم ۱۵ زن و دختر جوان در خانه‎های روستا تجاوز شد. بسيجيان جنجويد آلت تناسلی زنان چندين زن و دختر جوان را خرد کردند تا آنان نتوانند فرار کنند. جنجويدها شش هفت روز در روستا ماندند. پنچ شش مرد يکی پس از ديگری به ما تجاوز کردند. شوهرم نتوانست مرا ببخشد و بيرونم کرد.»

به دخترکان هشت ساله هم در دارفور تجاوز می‎کنند يا آنان را به برده جنسی تبديل می‎نمايند. تجاوز جنسی انبوه که کماکان در دارفور ادامه دارد جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت هستند، اما جامعه جهانی اقدام جدی برای پايان دادن به آن نکرده است.

تجاوزات جنسی به زنان در دارفور سودان نتيجه‎ی يک کشمکش يا بی‎انضباطی نظامی نيستند. بر اساس اطلاعاتی که عفو بين‎الملل به دست آورده است تجاوز و ديگر خشونت‎های جنسی به عنوان سلاح جنگی برای تحقير، تنبيه، مهار، ايجاد رعب و وحشت و جابه‎جايی اجباری زنان استفاده می‎شوند. استفاده از چنين سلاحی زيرپاگذاشتن آشکار حقوق بين‎الملل بشری است و جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت محسوب می‎گردد.

رنج و آزاری که زنان متحمل می‎شوند فرای خشونت فيزيکی است. تجاوز اثرات مخربی بر سلامتی زنان و دختران جوان می‎گذارد. زنان و دختران جوانی که مورد تجاوز قرار می‎گيرند تا ابد تحت تأثير آن هستند و به علاوه در حاشيه خانواده‎ها و جوامع خود قرار می‎گيرند.

عفو بين‎الملل می‎گويد:«جامعه بين‎المللی بايد تجاوز جنسی را بيش از اين جدی بگيرد و با قاطعيت عليه آن اقدام کند. پرسنل ماهر بهداشت بايد فوراً به محل رفته و به قربانيان کمک کنند.»

دولت سودان با حمايت از بسيجيان برای حمله بی‎مجازات، مسئوليت‎های قانونی خود را برای حفاظت از مردم زيرپا گذاشته است.

* عفو بين‎الملل تجاوز جنسی عليه زنان را محکوم می‎کند و از تمام جناح‎های درگير می‎خواهد که از آن به عنوان اسلحه جنگی استفاده نکنند. عفو بين‎الملل خواهان استقرار مکانيسمی است تا حفاظت از غيرنظاميان ضمانت شود.

* نيروهای بسيج جنجويد بايد خلع سلاح شوند و بسيجشان منحل گردد. حملات آنان عليه مردم غيرنظامی بايد متوقف شوند.

* يک هيئت بين‎المللی تحقيق بايد فوراً تشکيل گردد تا شواهد جنايات جنگی، جنايات عليه بشريت، ديگر تجاوزات به حقوق بين‎المللی بشری، تجاوز جنسی عليه زنان و نسل‎کشی را جمع‎آوری کند.

* هيئت مذکور بايد کسانی را که به غيرنظاميان حمله کردند و به ويژه به زنان تجاوز نمودند به دادگاهی بکشاند که با رعايت استانداردهای بين‎المللی عدالت، پاسخگوی اعمالشان باشند. امنيت قربانيان و شهادت‎دهندگان بايد تضمين گردد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent posts

Recent comments