Monday, March 20, 2023
HomeMiddle Eastانتخابات پارلمانی حکومت حریم کردستان

انتخابات پارلمانی حکومت حریم کردستان

Author

Date

Category

انتخابات پارلمانی حکومت حریم کردستان
نمایش یک انتخاب (ات) دموکراتیک
بهزاد خوشحالی

 

21سپتامبر 2013یکی از روزهای درخشان برای ملتی است که اکنون می توان به جرات ادعا کرد یکی از دمکراتیک ترین حوزه های سیاسی در منطقه ی خاورمیانه باشد. روزی که شاید بیش از یک موفقیت برای حزب پیروز و نامزدهای راه یافته به پارلمان، یک پیروزی عمده برای “آزادی”، “دمکراسی” و “ملت کرد” در یک بخش از کردستان است.
اما چرا می توان گفت انتخابات کردستان، نمود روشن یک انتخابات دموکراتیک در بالاترین سطوح است؟ ابتدا به بررسی یکی از نظریه ها در مورد ویژگی های انتخابات دمکراتیک می پردازیم و در ادامه، با نشان دادن برخی شواهد قطعی، نشان خواهیم داد آنچه در انتخابات سپتامبر 2013 کردستان گذشت انتخاباتی است دمکراتیک و البته قابل اتکا و اعتماد که حتی می تواند به نمونه ای بسیار خوب برای کشورهای همسایه و منطقه تبدیل و نیز الگویی فراگیر و قابل تعمیم برای حکومت ها و کشورهایی باشد که خود را برای گذار به دموکراسی آماده می کنند و یا کوشندگان سیاسی مخالف، در تلاش برای عبور از حاکمیت های غیردمکراتیک کنونی و تعریف مدلی برای یک آینده ی کشور خود هستند

ویژگی های ی انتخابات دمکراتیک
یک انتخابات دموکراتیک، دستکم از 7ویژگی برخوردار است:
‏-آزاد باشد (یعنی افراد، گروه ها، نهادها و احزاب سیاسی با گرایش های مختلف بدون ضرورت گذر از یک ‏فیلترینگ خاص، بتوانند فعالیت و مشارکت کنند)‏
‏-سالم باشد(ننتیجه ی انتخابات با آرا ریخته شده به صندوق ها یکی باشد)‏
‏-عادلانه برگزار شود (شرایط و فرصت های برابر برای تبلیغ به همه ی نامزدها داده شود)‏
‏-یک نهاد ناظر بیطرف از ابتدا تا انتها بر پروسه ی انتخابات نظارت کامل داشته باشد
‏-حق رای عمومی وجود داشته باشد
‏-انتخابات به صورت متناوب و منظم برگزار شود
اکنون به برخی از شواهد در انتخابات 21سپتامبر2013 اشاره می کنیم که در آن، نامزدهای تمامی احزاب کردستانی برای دستیابی به کرسی های پارلمان رقابت کردند.
پیش از ارائه ی شواهد، باید به برخی آمار اشاره شود:
-سن قانونی حق رای، 18 سال تمام
-جمعیت تقریبی واجدان حق رای 2700000 تا 2800000 نفر
-تناوب انتخابات 4سال یک بار
-تعداد کرسی های پارلمان111رای(از این تعداد، 11 کرسی مربوط و متعلق به اقلیت های ملی و مذهبی ساکن کردستان نظیر ترکمن ها، آسوری ها، کلدانی ها و….است)
-به طور تقریبی، به ازای هر18000نفر از جمعیت، یک کرسی تعریف می شود(مهمترین استثنا در این مورد، اقلیت های ملی و مذهبی هستند که با هر تعداد رای، می توانند نماینده ی اقلیت متبوع خود شوند).

مشاهدات
-همگرایی و هماوایی همه نیروهای سیاسی بر پایه ی قانون و حضور و مشار کت احزاب راست، چپ، میانه و رفورم خواه
-فرا حزبی، فرا سازمانی و مدنی بودن پروسه ی انتخابات با رویکرد ملی اندیشی (وحدت در عین کثرت)
-غلبه ی گفتمان های سیاسی دمکراتیک در میان مام نیروها و نهادهای
– انجام انتخابات به صورت کاملا آزاد و منصفانه براساس معیارها و موازین بین المللی
-تبدیل شدن موضوع انتخابات به یک گفتگوی ملی و عدم احساس گسل ها و تنش های سیاسی و اجتماعی
-تفاهم و توافق تمامی گروه ها و نهادهای سیاسی در جهت احترام به قانون، مدارای سیاسی و پذیرش نتیجه ی انتخابات
– فقدان خشونت، تبلیغ خشونت و برنامه ریزی سازمان یافته ی فراقانونی و غیرمشروع به منظور جذب آرای بیشتر
-فقدان هرگونه تبعیض جنسیتی، آیینی و عقیدتی در قانون انتخابات
فقدان هرگونه انحصار گفتمانی علیرغم دایره ی گسترده ی قدرت و نفوذ نزد دو حزب حاکم (اتحادیه ی میهنی و حزب دمکرات کردستان)
-انتخاب هیات مستقل نظارت بر انتخابات بدون قایل شدن هرگونه اختیارات قانونی یا دریچه های نفوذ برای تاثیرگذاری بر نتایج
-حضور گسترده ی هیات های سیاسی و حقوقی از کشورهای مختلف جهان به عنوان “ناظران انتخابات”
-برتری گفتمانی شامل نظریه، تبیین، تحلیل و تبلیغ در تمامی مراحل پروسه ای که در نهایت به حضور مردم در پای صندوق ها منجر شد
-وجود و احساس برنامه ریزی و انسجام در احزابی که مصمم به شرکت در انتخابات بودند
-موفقیت درخشان رهبران و نامزدهای انتخاباتی در جلب افکار عمومی مردم
-آزادی روزنامه ها، مطبوعات و رسانه ها در نقد یا تبلیغ یک جریان، فرد و یا یک نهاد خاص و به عبارتی”آزادی رسانه ای”
– تا ساعت نوشتن یادداشت، بیش از 80 درصد از واجدان حق رای درانتخابات شرکت کرده اند
-پس از اعلام اولیه ی آرا، احزاب پیروز با حضور در خیابان ها و میادین اصلی شهرها به جشن و پایکوبی پرداختند
-رهبران احزاب پیروز و احزابی که به موفقیت دست نیافته اند در نخستین ساعات اعلام اولیه ی نتایج، با حضور در تلویزیون و همچنین در خیابان ها، طرفداران خود را به رعایت نظم و حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه “عدم رواداری” و احترام کامل به قانون فراخواندند.

برخی کاستی ها
– استاندارد نبودن برخی مفاهیم
-مشاهده ی برخی بلندپروازی ها در برنامه ی رسمی برخی احزاب
-مشاهده ی برخی اغراق گویی ها در برنامه های تبلیغاتی نامزدها
-عدم استفاده از روشهای مدرن در تیلیغات و رسانه و استفاده ی نسبتا کم از شبکه های اجتماعی
-محرومیت استان های کرکوک دیاله و همچنین منطقه ی “شنگار” از انتخابات به دلیل تداوم اختلافات دولت مرکزی با حکومت حریم(این استان ها مجموعا بین 33تا38درصد جمعیت کردهای ساکن در عراق را تشکیل می دهند و با وجود تلاش های بسیار، به دلیل موانع قانونی و همچنین اجرایی هنوز نتوانسته اند به حفرافیای حریم کردستان بپیوندند)
-مشاهده ی برخی رفتارهای غیراخلاقی و توهین آمیز سازماندهی شده از سوی برخی کانال های تلویزیونی تحت نفوذ احزاب علیه یکدیگر
-عدم تمدید ساعت انتخابات برای رای دهندگانی که به هر دلیل نتوانستند تا ساعت17روز21سپتامبر 2013رای خود را به صندوق بیاندازند
-وقوع چند مورد بسیار کم از خشونت علیه خبرنگاران و شهروندان در مقاطعی خاص از پروسه ی انتخابات
براساس آنچه در ابتدای بحث به عنوان ویژگی های یک انتخابات دمکراتیک گفته شد می توان به این قناعت بسیار با اهمیت دست یافت که “گذار به دموکراسی” منطقه ی “اقلیم کردستان” در عراق، اکنون تحقق یافته است و با خروج دو حزب عمده ی “اتحادیه ی میهنی کردستان” و “حزب دمکرات کردستان” از “هم پیمانی” 10 ساله، و مشارکت هریک از این دو حزب در انتخابات به صورت مستقل و در قالب “لیست جداگانه”، این منطقه از خاورمیانه، حرکت خود به سوی “نهادینه شدن” و “درونی سازی” “دمکراسی” را با شتاب قابل قبول آغاز کرده است. حرکتی که شاید در نهایت، به یک نقطه ی شروع خوب برای تعریف یک “دمکراسی خاورمیانه ای” و به الگویی برای گذار کشورهای غیردمکراتیک منطقه به مردم سالاری تبدیل شود….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent posts

Recent comments