Monday, March 27, 2023
HomeOpinionsتشدید سیاست ترک ستیزی در دوره دولت روحانی / آراز سلیمانی

تشدید سیاست ترک ستیزی در دوره دولت روحانی / آراز سلیمانی

Author

Date

Category

نمی توان باور کرد, اینهمه تحقیرها و توهین ها ودست انداختن های ترک ها که هر روز مثل قارچ از زمین بیرون میزند و جو مسموم شده  تفاهم و همزیستی  مسالمت آمیزملت های ساکن درایران را مسموم تر میکند, تصادفی است,  بلکه بستر خاکی  ومحیطی برای آن آماده شده است, آنهم نه در کوچه وبازار ومنازل بلکه  در عالی ترین سطح ارگانهای دولت شخص روحانی.

 

ساده لوحانه تصور نکنند که ما  ترک ها توهین وتحقیر کننده ها را در کوچه و خیابانها و یا در عروسی ها و غیره تعقیب  خواهیم کرد. تصور نکنند که با قربانی کردن بزغاله ها, ما جرا را عادی و کوچه بازاری وخودشان را بی خبر از همه چیز جلوه دهند, همان طوریکه سوسک بازی رونامه ایران در سال 1385 را  تنها به گردن مانا نیستانی بار کردند و اورا مانند بزغاله گناه کار قربانی کردند.

مثل روز روشن است, این چنین سیاست ها  از کجا سرچشمه میگیرد, در کجا طراحی وچطوراجرا میشود.

 

سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران که با شعار امت اسلامی واحده و حزب فقط حزب الله شروع شده بود, در دوره ریاست جمهوری رفسنحانی 180 درجه چرخش خورده و فارسی گرائی  و فارس سالاری سیاست رسمی دولت شد. مداحان  زیادی مشغول کار شدند, همه رادیو و تلوزیون وروزنامه های دولتی در پیش برد این سیاست برنامه ها تنظیم و اجرا کردند, استادان و نویسندگان  و طنز و بزله گویان هارا اجیر کردند, انستیتو های فرهنگ سازی فارسی و فردوسی شناسی  را دایر کردند.

موازی با این برنامه هایشان شروع کردند به تهدید وتحقییر و توهین های سیستماتیک و ارگانیزه شده  ملتها وفرهنگ های غیر فارس , مخصوصا ترکها و عرب ها.

سید محمد خاتمی رئیس جمهور بقول خودش( آریائی تبار پاک) نه تنها مداحان ترک ستیز را استخدام کرده بود,  شخص خودش هم در مجالس جوک ترکی میگفت.(1)

در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد,  فرهنگ لومپنیزم, تحقیر و توهین به تر کها رنگ و رو تر از دوره های قبلی هم شد. تشبیه ترک ها به سوسک توسط کاریکاتوریست مانا نییستانی در اردبهشت ماه 1385  و انتشار آن  در روزنامه رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران  در همین دوره است  که سند و لکه ننگ تاریخی در پیشانی رئیس جمهور های فارس در ایران مخصوصا احمدی نژاد باقی خواهد ماند. (2)

آریائی و کورش ستائی و توصیف و تمجید های پوپولیستی  نژاد گرایانه احمدی نژاد ودور برش مشخصا هدفمندانه در راستای برتر جلوه دادن  فرهنگ و تاریخ  یک ملت , یعنی فارس و هگمونی آن بر سایر ملتها و فرهنگهای غیر فارس در درجه اول بر  آزربایجانی های ترک برنامه ریزی شده بود.(3)

کسانی که امید بسته بودند  با انتخاب حسن روحانی با وعده وعید های تدبیر و تعاملش به ریاست جمهوری ایران , فضای سالم  و روابط و منشهای عقلانی  دربین ملتهای مختلف و فرهنگهای  رنگارنگ موجود در ایران, بوجود آید, یاس و نا امیدی را  از همان آغاز احساس کرده اند.

آقای روحانی از همان قماشی از نوع رفسنجانی, خاتمی و احمدی نژاد است.

آنچه که مسلم است , وضع سیاسی خفگان تر از دوره های قبلی در ایران در جریان است, تعداد اعدام ها بطور نجومی افزایش یافته روابط و علایق  انسانی و همزیستی بین تک تک شه وندها از یک طرف و ملتها و فرهنگهای مختلف از طرف دیگر کاملا  مختل شده است.

تحقیر وتوهین و تخریبها به فرهنگ و عرق و زبان ملتهای غیر فارس  مخصوصا آزربایجانی ها شدت پیدا کرده است. با اجیر کردن  انسانهای عاری از وج… در صف استاد دانشگاه ها همچون طباطبائی ها و معلم  ها و غیره,  در خیال خودشان, فرض میکنند  آزربایجانی ها را از باور های هویتی شان  تهی خواهند کرد.

با این عملهای شان خیال میکنند  به سیاستهای نژاد پرستانه شان یک بعد علمی و آکادمکی خواهند بخشید که گویا زبان ترکی[دارای] کارآئی علمی وآکادمیکی نمی باشد.

 از آغاز  دوره ریاست جمهوری آقای روحانی ,بگیر و ببند و زندانی و شکنجه کردن فعالان مدنی آزربایجان که هر کدام   در نوبت خود نمونه ای از انسانهای با وجدان وآگاه و  مدنی یک جامعه هستند, بطور محسوسی افزایش یافته است.

خلاصه کلام: جو همزیستی صلح آمیز  ملتها  در ایران مسموم تر از گدشته شده است .

 آقای روحانی بداند:ملت  آزربایجان در تاریخ دراز حیات خویش, سرازیری و سربالائی های زیادی دیده است و این بار هم آگاه تر از همیشه این سرا زیری را امتهان میکند.

 

دکتر آراز سلیمانی

نهم ژانویه 2014  آلمان

  https://www.youtube.com/watch?v=_G4ghkc0-zk 1  – 

2-  http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84_%DA%A9%

D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D

9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

https://www.youtube.com/watch?v=9QsdmZbh37c 3

– See more at: http://www.tribun.com/mubareze-djari/1724-2014-02-05-21-47-24#sthash.gMq8FZcb.dpuf

 
     
     
     
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent posts

Recent comments