Saturday, January 28, 2023
HomeChildrenİtmiş buğda

İtmiş buğda

Author

Date

Category

İtmiş buğda

Sierra Leone da Yaşayan Koranko xalqından bir tapmacalı nağıl

üç əcib-qərib kişi yoldaşıdılar. Birisi yaxşı eşidərdi. Ikincisi yaxşı görərdi. üçüncüsüdə uzun qollı idi.

Günlərin bir günündə bu üç yoldaş bir neçə təlis buğdanı dənizin bu sahilindən o sahilinə apararkən bir buğda danası suya düşdü.

Yaxşı eşidən yoldaş buğdanın suya düşməsin eşidib o birsi yoldaşların xəbərdar etdi.

Yaxşı görən kişi suyun təkinə baxıb buğdanın yerin uzun qollıya göstərdi.

Uzun qollıda əlin uzaldıb buğda danasın dənizin təkindən çıxartdı.

Indi nağılı oxuyub dinləyən qardaş de görək buğdanın tapılıb yerinə qoymasında kimsənin böyük xitməti olmuşdur.

Tapmacalı nağıllar qərbi Afrikada çox məmuldur. Bu nağıllar həməşə bir sual ilə başa çatar. Nağıl söylənib başa çatandan sonra, nağlı dinləyənlər saatlar ciddi bəhsə girişib və əlləşərlər ortaq bir fikrə gəlsinlər. Bir ortaq fikir ki, biz isveçdə yaşayan azərbaycanlılar hələ üç ildən ərzində ona ıatmamışıq.

Qaynaq: Süd qutusunda yazılmış bir nağıl
Isveçcədən çevirən: D. Eldəniz

Recent posts

Recent comments