Saturday, January 28, 2023
HomeChildrenSıçan və dəvə

Sıçan və dəvə

Author

Date

Category

Sıçan və dəvə

Bir sıçan çöldə bir dəvəyə rast gəldi, dişi ilə Dəvənin əfsarından çəkməyə başladı. Dəvə dinməz-söyləməz Sıçanın dalınca gedirdi. Sıçan gedib bir deşiyə girib, Dəvəni burara çəkməyə başladı.

Sıçanın bu işini görən Dəvə dedi: ya qonağıva görə otaq tədarük et və ya otağıva görə qonaq çağır.

Previous articleQarğa və Tülkü
Next articleUşaq adları

Recent posts

Recent comments