Saturday, January 28, 2023
HomeChildrenUşaq adları

Uşaq adları

Author

Date

Category

Uşaq adları
Qız adları:

Açangül

Ağgün

Ağsu= təmiz axarsu

Alagöz

Alaquş: rəngili bir quş

Algül

Algün

Alma

Altın= dəyərli, qızıl

Arı= təmiz, yaxşı

Arısu: paksu

Aybəniz

Ayca= ay kimi gözəl işıq

Ayça= hilal

Aycan

Ayçiçək= günə baxan gülü

Aycıl= ay kimi gözəl

Ayçıl

Ayda

Aydan= gözəlliyini aydan almış

Aydəniz

Aygül

Aygülər

Aygün

Ayişığı

Ayla= ay işıqı

Ayna= ağ və gözəl üz

Aypara= ay parçası

Ayqaş= hilali qaşı olan

Aysan

Aysevim

Aysu

Aysuda

Aytək

Azər

Baldan

Balım

Ballı

Balqız

Başaran

Bilən

Burla

Ceyran

Cici= sevimli, cana yaxın

Çağala= badam, qaysı

Çiçək

Çıldıran= nur yayan

Çilən= sakit yağan yağmur

Çiləyə

Çiləyək

Çimnaz

Çolpan

Dadlı

Dalğa

Dalqa

Dan

Dangülü

Dansu

Danulduzu

Dildərən= könül alan

Dilman= dil bilən, gözəl söz söyləyən

Dilmanc

Durna

Durnagöz

Duru

Duyğu

Duyğun

Dəniz

Elnaz

Əsəngül

Gəlin

Gülnar

Gülbahar

Gülçiçək

Güldürən

Güldəniz

Gülgəz

Gülnaz

Gülsabah

Gülsevən

Gülsevər

Gültəkin

Gülüm

Gülən

Gülər

Günel

Günəş

Göyçək

Gözdə

Hulu

Inci

Incəbel

Ipək

Istək

Işıq

Kəklik

Könül

Laçın

Maral

Mingül

Minnaz

Nargilə

Nazlı

Nazlıgül

Olcay

Parla

Parlaq

Parlar

Qaraqöz

Qələmqaş

Sanaz

Sel

Selcan= coşqulu

Sevda

Sevgi

Sevil

Sevim

Sevimgül

Sevinc

Sevingül

Sevnaz

Solmaz

Sona= vəhşi ördəyin ərkəyi

Sonay

Su

Suay

Susan

Süzən

Səhər

Sönməz

Sözən= gözəl danışan

şaylan= nazlı, neşəli

Tamay

Tamgül

Telli

Tərlan

Turan

Ulcay

Ulduz

ülkər

Varlıq

Xatın

Xatun

Xumar

Yazgülü

 

 

 

 

 

Oğlan adları:

Adıgözəl

Afşar= oğuz ellərindən

Ağşın

Alov

Alp=qorxmaz, cəsarətli

Alpar=iyid, qəhrəman

Alparsalan= qorxmaz aslan

Alpay= iyid, cəsarətli

Alqoç

Altay

Anar

Aral

Aran

Arat

Araz

Arçan= dağ söyüdü

Arsalan

Arxar= yaban qoç

Aslan

Aşan= çətinlikləri və maneləri yenən

Aşar

Atabəy

Ayaz

Aydın

Aydəniz

Ayman= ay kimi işıqlı

Ayqut

Aysan

Aysu

Aytəkin

Azat= azad, ağaz adı

Azman=heykəlli adam

Azər

Başar

Başarqan= başarılı oğlan

Başdəmir

Başqurt

Babək

Baran= ulu, uzun, qoç

Barış

Barım= varlıq

Barlas= qəhrəman

Bartu= əski türk xaqanlarından birisi

Batu: üstün gələn

Avar= qədim türk ellərindən

Aylap= ay təkin parlaq

Batur: Iyid, qəhrəman

Bayandır

Baycan

Baydır= güclü

Baykam= həkim

Bayqam= həkim

Bayqır= ay işıqı

Bayram

Baysu= təmiz su

Bəkdil

Bilən

Boran

Bozan= səlcuq əmirlərindən

Budal= qəhrəman, iyid

Bulud

Bulut

Çağan= bayram

Çapar= peyk, qasid

Çarlan= güclü axan sy

Caymaz= sözünü tütan

Ceyhun

Çarman= neşəli

Coşqun

Çolpan= Venus ulduzu

Dalğın

Dan

Danyeli

Danyeri

Davyolu

Daşan= coşqunlu

Daşar

Daşcan= daş kimi sağlam adam

Daşqın

Dayanc

Diribaş

Doğan= qartal

Düzgün

Eldar

Eldəniz

Elşad

Elxan

Əsən

Günəş

Ildırım

Ilqar

Laçın= qartal, iyid adam

Oday= atəş rəngində ay

Odman= coşqulu

Odqan= canlı, coşqulu

Odyax

Oğuz

Olcay= bəxt, əans

Olcaytu= bəxtli

Orman

Otacı= həkim

Oxtay

Ozan

Özbəy

Pınar= yerdən qaynayaraq çıxan su qaynağı

Qaragilə

Qartal

Qıbçaq

Qızan

Qocaq= rəhbər

Qoçay

Qorxmaz

Qurtboğan

Qurtuluş

Sağbilgə

Salcuq

Savalan

Sazaq

Selcan: coşqun

Selgüc

Səhənd

Səlcuq

Səncər

Sərin

Sonğur

Sönməz

Tarman= əkib-biçən

Tarxan

Taymaz

Teymur

Toğrul

Turan

Tumac

Turaş: qarqovul

Turac

Tural

Ulduz

Ural

üzeyir

Vurğun

Xaqan

Xəzər

Yaşar

Yağan

Yalçın

Yanar

Yarın

yaşam

 

Recent posts

Recent comments